Park Maszynowy

Hala produkcyjna  firmy wyposażona jest w następujące urządzenia:

 1. Suwnice o udźwigu 3,2 t; 5,0 t;
 2. Nożyce gilotynowe do cięcia blach gr. 16 mm i długości 3150 mm.
 3. Piłę taśmową.
 4. Tokarkę.
 5. Frezarkę uniwersalną poziomą i pionową.
 6. Wiertarki promieniowe i kadłubowe max. Ø 55 mm.
 7. Numeryczną wypalarkę acetylenowo-tlenową.
 8. Hydrauliczne walce do zwijania blach.
 9. Hydrauliczna prasa krawędziowa.
 10. Śrutownik automatyczny, przelotowy do czyszczenia   strumieniowo-ściernego.
 11. Urządzenia do malowania pneumatycznego i hydrodynamicznego.
 12. Półautomaty do spawania w osłonie gazu, metoda 135.