Usługi

Przegląd oferowanych usług:

Produkcja:

 • Kanały spalin,
 • Cyklony,
 • Opodestowanie,
 • Kompensatory,
 • Klapy,
 • Rynny aeracyjne,
 • Barierki, drabiny, schody,
 • Konstrukcje stalowe hal.

Usługi dodatkowe:

 • cięcie gilotyna,
 • gięcie,
 • walcowanie,
 • spawanie,
 • cięcie gazowe ( wypalarka),
 • śrutowanie,
 • malowanie.

Projektowanie:

 • Instalacje pobierania próbek biomasy,
 • Kanały spalin,
 • Hale ,
 • Zasuwy,
 • Kompensatory,
 • Klapy,
 • Opodestowanie itp.